Cảm ơn các bạn đã truy cập vào website của phòng khám Bách Giai.

Chúng tôi hiểu rõ về sự quan trọng trong vấn đề bảo mật thông tin cá nhân của bệnh nhân nên chúng tôi mới đưa ra bản chính sách bảo mật này để giúp bệnh nhân hiểu rõ hơn về thông tin cá nhân của mình khi được chúng tôi thu nhập. Bản chính sách này có thể thay đổi mà không báo trước, mọi người nhớ theo dõi và cập nhật thường xuyên để biết những thay đổi.

Điều 1: Mục đích thu nhập thông tin

Mục đích thu nhập thông tin

Việc thu nhập dữ liệu chính trên website phongkhamgan gồm:

Đây là những thông tin cơ bản và cần thiết mà các bệnh nhân cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ tại phòng khám Bách Giai. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ trường hợp nào rò rỉ thông tin do bị đánh cắp hay những lỗi nào khác tương tự.

Phạm vi thu nhập thông tin

Điều 2: Phạm vi sử dụng thông tin

Điều 3: Thời gian lưu trữ thông tin

Bách Giai sẽ lưu trữ thông tin cá nhân do bệnh nhân cung cấp trên hệ thống quản lý và lưu trữ dữ liệu riêng của chúng tôi. Thông tin sẽ chỉ lưu trữ với mục đích cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân cho tới lúc hoàn thành, hoặc xoá luôn nếu bệnh nhân yêu cầu.

Điều 4: Địa chỉ thu nhập và lưu trữ thông tin

Phòng khám đa khoa Bách Giai

Điều 5: Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi xin cam kết việc sử dụng thông tin cá nhân của bệnh nhân vào mục đích khám bệnh hoặc tư vấn cho bệnh nhân về dịch vụ của chúng tôi. Không sử dụng vào mục đích thương mại nào khác ngoài dịch vụ của phòng khám.

call
Gọi điện
smsNhắn tin
chat Chat Zalo
supportCần tư vấn
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.